Опитування

Ефективність організації профільного навчання в навчальному закладі залежить від рівня

Необхідної матеріально-технічної бази - 4.5%
Кадрового забезпечення навчального закладу - 9.1%
Рівня креативності та управлінської компетентності керівників навчального закладу - 18.2%
Узгодженості дій органів управління освітою - 4.5%
Навчально-методичного забезпечення - 4.5%
Готовності педагогічного колективу до роботи в нових умовах - 4.5%
Розуміння та підтримки з боку батьків та дітей - 0%
Контингенту учнів - 13.6%
Науково-методичного супроводу - 0%
Бажання та готовності керівників навчального закладу до впровадження профільного навчання - 0%
Фінансового забезпечення навчального закладу - 40.9%
Нормативно-правового забезпечення - 0%

Кількість учасників: 22
Той на: 15 вер. 2013 - 00:00

Фарма входу

Про запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Корисні навички» для учнів 8 – 11-х класів

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.2012 № 1/9-574 «Про запровадження курсу за вибором «Корисні навички» повідомляємо, що з метою підвищення ефективності навчання, допомоги учням в оволодінні навичками, що дозволяють адаптуватися до вимог життя в сучасному суспільстві, розвитку здатності вирішувати життєві проблеми, приймати самостійно рішення, спілкуватися з ровесниками та дорослими, встановлювати міжособистісні стосунки тощо рекомендується у 8 – 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів упроваджувати курс за вибором «Корисні навички».

Вивчення курсу має відбуватися за модулями, розробленими вчителями, методистами, районними (міськими) управліннями освіти.
Із метою своєчасної підготовки до початку 2013/2014 навчального року, рекомендуємо провести відповідну роз'яснювальну роботу серед керівних кадрів та педагогічних працівників по розробці та укладанню навчальних програм модулів для викладання курсу за вибором «Корисні навички».
Під час організації роз'яснювальної роботи можна користуватися методичними рекомендаціями про запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Корисні навички» для учнів 8 – 11-х класів, що додаються.
Звертаємо вашу увагу, що програми модулів до курсу «Корисні навички» повинні бути розробленими та оформленими з дотриманням норм Положення про порядок розроблення й запровадження навчальних програм для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області (наказ управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 29.01.2013 № 61), пройти відповідну науково-методичну експертизу та бути рекомендованими науково-методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Для проведення науково-методичної експертизи необхідно подати до 18 березня 2013 року рукописи навчальних програм у відповідні структурні підрозділи за галузями знань (кафедри, лабораторії) Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Навчальні програми, які подаються на експертизу, повинні супроводжуються такими документами:
- лист-клопотання, де зазначають: повну назву навчальної програми та вид курсу, клас(и), автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання (за наявності)), повну назву навчального закладу, коротку анотацію програми;
- попередньо відредагований рукопис у двох примірниках українською мовою (для навчальних закладів із навчанням українською мовою) або мовою національної меншини (для навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин);
- рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
- відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності).